JSB 15.89 HN 18.21 AA .177 Predator GTP Pellets 25 Caliber
JSB H&N Air Arms Predator
Aeromagum Airmunition JSB 15.89 Predator GTP Pellets 25 Caliber AA .177
AeroMagnum JSB Predator Air Arms